Vitaliteit stuurt Kwaliteit van Leven

Vitaliteit

GEZONDheid is onderdeel van een Eco-systeem

Hoe we ons voelen en wat we doen heeft een sterke relatie met gezondheid. Gezondheid bepaalt mede onze kwaliteit van leven. Maar met een mindere gezondheid kan de kwaliteit van leven toch heel goed zijn. Dat is hoe je het persoonlijk ervaart. Er is steeds meer aandacht voor de persoonlijk beleefde gezondheid. Maar dat maakt het wel heel ingewikkeld. Hoe krijg je daar nu vat op?

Wellicht dat de volgende denkwijze kan helpen. Stel je voor dat gezondheid onderdeel is van een systeem van factoren die elkaar beïnvloeden. Zoals je woonomgeving, je lifestyle en heel veel andere zaken je gezondheid kunnen versterken of bedreigen. Die factoren die met elkaar interacteren vormen een ecosysteem. Dat ecosysteem noemen we Vitaliteit.

Vitaliteit is een krachtig en holistisch concept. Het stelt ons in staat om naar de relaties te kijken die de som van het geheel positief of negatief beïnvloeden. Door een inventarisatie van wetenschappelijk onderzoek zijn een grote diversiteit van invloedsfactoren van gezondheid blootgelegd. Die invloed is wederkerig. Zo zien we dat alles binnen het ecosysteem elkaar kan versterken, maar ook verzwakken.

Dat gebruiken we om de vitaliteit van mensen die zich niet goed voelen te verbeteren.


Vitaliteitsmodel

Onderstaand model vormt het uitgangspunt voor het organiseren van behoeften en oplossingen.

Zonnebloem symbool voor vitaliteit

Lichaam

De eerste basisbehoefte is een goede fysiek-medische conditie. De vele bewezen zegeningen van de medische wetenschap zijn het uitgangspunt bij onderzoek en ondersteuning.

Verblijven

De tweede basisbehoefte bestaat uit een gezonde en veilige omgeving. Lucht en klimaat, binnen en buiten: thuis en op oons werk. De veilige plekken waar we ons prettig voelen.

Denken+Voelen

Door een gewaardeerde bijdrage te leveren aan de maatschappij voelen dat je er bij hoort.

Regisseren

Autonomie, zelfredzaamheid en het vermogen om zaken naar je hand te zetten. Zoveel mogelijk vitale zaken zelf doen en regisseren geeft waardigheid, kracht en zelfvertrouwen.

Ontwikkelen

Dingen leren, denken en doen motiveert en geeft gezonde hersens.

Onderhouden

De aspecten van je levensstijl. Zorg je goed voor je zelf. Gezond eten. Matig, verstandig, natuurlijk en suikerarm eten. Omgaan met ongezonde verleidingen en voldoende rust en ontspanning. Deze factoren hebben een grote invloed op alle grote ziektes en vele kleine.

Samenleven

Sociaal welzijn. Het er voor elkaar zijn; je familie, buren,  gemeenschap en vriendengroep.

Zingeven

Dagelijks bezig zijn met waar je graag je bed voor uit komt, met wat motiveert om actief te blijven.

Door een gewaardeerde bijdrage te leveren aan de maatschappij voelen dat je er bij hoort.