ViZi dekt het helemaal ...

Complexiteit beheersbaar maken

Van Visie tot Implementatie

VIZI en LANGDURIGE ZORG

VIZI is een uitgebreide innovatie-aanpak, ontwikkeld voor de langdurige zorg en in de praktijk toegepast. Het is zeker niet de enige aanpak voor het implementeren van innovaties. Maar wel de aanpak met meest spraakmakende resultaten in het invoorzorg-programma.

Een aantal eigenschappen zijn aan te wijzen die ViZi apart zet van de andere aanpakken voor het invoeren van innovaties:

De ViZi-aanpak vergeleken op 7 aspecten

Bovenstaande vergelijking is tot stand gekomen op basis van deskresearch van documentatie over vergelijkbare projecten. Bronnen zijn oa de publicaties van InVoorZorg.

Wat is belangrijk in een implementatieproject?

 • Focus

  Wat voor zorg wil je bieden? Wat is de basis van het project? Menig project start bij de keuze een bepaalde technologie te implementeren. Soms komt daar al vrij vroeg een voorkeur voor een bepaald product en leverancier bij. Met een open mind de nieuwe zorg en werkprocessen analyseren wordt dan erg lastig. Als je niet exact weet wat je wilt bereiken, dreig je een speelbal te worden in het proces. Beperkingen die leveranciers opwerpen, duiken al in een vroegstadium op. Dat sluit vaak goede oplossingen uit.

 • Proces
  De insteek van vitaliserende zorg kijkt integraal naar verbetering van de zorg. Daarbij kan technologie een rol spelen. Voor veel verbeteringen speelt technologie slechts een triviale rol.
  Deze verbeteringen zijn gemakkelijk in te voeren. Cliënten en medewerkers kijken naar veranderingen als geheel, niet naar de technologie. Je kunt verandering positief kleuren door parallel aandacht te besteden aan eenvoudige verbeteringen.
 • Hulpmiddelen

  Er is heel veel kennis binnen zorginstellingen over nuttige hulpmiddelen. Helaas wordt heel weinig kennis en ervaring gedeeld. ViZiR kan bemiddelen in kennisdeling en heeft bovendien een eigen hulpmiddelen bibliotheek ontwikkeld.

 • Draagvlak
  Co-creatie is inmiddels een gemeenplaats geworden binnen zorginnovatie. Om effectief te zijn, is het belangrijk te weten op welke manieren je co-creatie een vorm kan geven en wat werkt in welke situatie.
 • Vitaliteit

  Het begrip vitaliteit spreekt breed aan bij cliënten en zorgverleners. Maar het begrip wordt op verschillende manieren gedefiniëerd. Met ons Vitaliteitsmodel kunnen cliënten in positieve dialoog over hoe over vitaliteit wordt gedacht en wat je wilt bereiken.

 • Tevredenheid
  Is een tijdgebonden begrip. Wat vandaag goed is, is morgen niet meer zo toereikend. Zet een beweging in gang die kan doorontwikkelen. Cliënten en medewerkers die actief met vitaliteit bezig zijn, zijn beter in staat zelf te werken aan verdere verbetering.
 • Rendement

  In de ViZi-aanpak wordt veel redenaties achter beslissingen gedocumenteerd. Investeringen moeten leiden tot duurzame oplossingen die werkdruk verminderen en kwaliteit van leven verhogen. Investeringen, kennis en aanpak kunnen gemakkelijk worden hergebruikt in projecten voor nieuwe afdelingen.