Vitaliserende Zorginnovatie

Een zorgvuldig geborgd proces met CoCREATIE en commitment

Innovatie Route

DE ZORG VAN MORGEN ONTWERPEN

Innovatie in de zorg zet een veranderproces boven op werkprocessen. En beide processen kun je ontwerpen.

We komen daar graag over praten, of liever nog demonsteren met ons zorginnovatiespel. Daarmee kunt u ervaren dat zo'n proces kan worden vormgeven.

Kaders

We realiseren dat iedereen het moet begrijpen om het te kunnen volgen. Je moet je de toekomstige zorg kunnen verbeelden. Het begint met het scheppen van een aantal duidelijke kaders:

  • een visie op vitaliteit in de organisatie
  • de doelen die we in het project willen realiseren
  • hoe het voelt als we die doelen hebben bereikt
  • wat we gaan doen om onze doelen te bereiken
  • een duidelijke plek van het project in de organisatie 
  • een toegewijd team met de juiste competenties 
ViZi Flow

De opzet van een door ons opgezet innovatieproces is vitaliserend voor de organisatie. We gaan in nieuwe mogelijkheden denken, haalbare doelen stellen en op een zorgvuldige manier realiseren.

Cliënten en de organisatie worden vooraf op een inspirerende manier geconsulteerd. In alle stappen worden de mensen op een expliciete manier betrokken:

  • mensen die het betreft (cliënten)
  • mensen die ermee moeten gaan werken (zorgverleners, MDO) 
  • mensen die verantwoordelijk worden (managers, stafleden, directie).

Zij dragen hun kennis bij, worden creatief in co-creatie en nemen verantwoordelijkheid voor de keuzes. 

ViZi Routekaart
ViZi actie

Een routeplan naar vitaliserende zorg in 6 stappen, die in een logisch volgorde zijn gezet.

Het proces is uitvoerbaar binnen de dagelijkse praktijk. De winkel blijft tijdens de verbouwing gewoon open. Er wordt tijdens het werk wel druk gemeten en critisch geobserveerd. Daarom moet eerst begrip en draagvlak worden gecreëerd. Het traject moet goed worden gepositioneerd en de doelstellingen die worden nagejaagd op een aansprekende manier aan cliënten en medewerkers uitgelegd.

ViZi aacte