Verzilveren door een goed proces

Resultaten

VRUCHTEN PLUKKEN

Als alle stappen zijn doorlopen en de tussenresultaten goed geborgd, kan uiteindelijk rijkelijk worden verzilverd. De zelfredzaamheid van cliënten en andere vitaliteitsaspecten schieten omhoog. De kosten van dag- en nachtzorg en ondersteunende functies gaan dalen door een lagere personele inzet.

De werkdruk neemt sterk af door een combinatie van efficiëntie in werkprocessen en van de toegenomen vitaliteit van cliënten. De toegenomen rust op de werkvloer wordt sterk gewaardeerd. Effectief stijgt de zorg voor de clënt door zorg met handen op de rug door meer tijd en betere aandacht.

Niet alle mogelijke besparingen worden in de praktijk volledig aangesproken. Bereikte voordelen worden deels direct besteedt aan zaken die voorheen niet realiseerbaar waren.  

HARDE DATA

Onderstaand schema geeft een aantal verbeteringen die gemeten worden na een periode van 6-12 maanden operationeel te zijn met de nieuwe zorgaanpak. De onderliggende gegevens zijn op basis van metingen en officiëel gevalideerd.

Het vergt zeer veel discipline om de efficiëntieverbeteringen vervolgens in stand te houden en door te gaan met verbeteren. De praktijk leert dat ook nog na afsluiting van het project verbeteringen in de efficiëntie worden gerealiseerd. 

Een overzicht van project resultaten

BEREKENING

In het overzicht worden bij planning de percentages van de kostenreductie gegeven. Hierin zijn naast reductie van capaciteit ook alle afschrijvingen op investeringen verdisconteerd.

De investeringen zijn toegewezen aan het eerste project, terwijl de benutting ook elders in de organisatie en in nieuwe projecten plaats vindt. Bij uitrol naar andere delen van de organisatie kan met lagere investeringen een vergelijkbaar voordeel worden gerealiseerd. Dit versterkt het vliegwieleffect van innoveren. 

De balkjes in bovenstaand schema corresponderen met de resultaten bij zorginstelling Het Spectrum in Dordrecht.

Kijk voor meer informatie over de casus van het Spectrum op www.invoorzorg.nl