VITALISEREN IS WERKEN AAN KWALITEIT VAN LEVEN

Vitaliseren

Herstel van vitaliteit, met gezondheid als belangrijk onderdeel, is de focus van ViZiR. Goed weten wat de werkelijke behoeften zijn van de cliënt is de sleutel voor passende en effectieve zorg. Daarvoor ontwikkelen wij werkwijzes, stappenplannen en instrumenten. We vinden het belangrijk dat deze prettig aanvoelen in het werk en voldoening geven.

De denk- en doekracht van mensen verschillen sterk. Beide zijn bepalend hoe je iemand kan helpen bij zijn of haar herstel. De een kan toe met gerichte informatie. De volgende heeft behoefte aan bevestiging goed bezig te zijn of een praktische tip. En een derde moet intensief persoonlijk begeleid worden.

De aanpak van ViZiR neemt de tijd om er achter te komen wat de behoeften zijn en hoe zelfredzaam iemand is. We nemen de moeilijkheidsgraad van duurzame gedragsverandering serieus. De kans van slagen is daardoor groter en gedragsaanpassingen beklijven beter.

In 4 stappen kunnen we de vitaliteit verbeteren:

  • We vragen de tevredenheid, vitaliteitsbehoeften en zelfredzaamheid uit
  • We analyseren de invloeden, het copingsgedrag en de oorzaken
  • We stellen passende oplossingen vast en sporen het lokale aanbod op
  • Met een passende vorm van begeleiding helpen we de oplossingen in de praktijk te brengen.

ViZiR heeft tot dusver de toepassing voor inactieve ouderen en vastgelopen werkenden tot in detail uitgewerkt.

Instrumenten

ViZiR heeft een aantal instrumenten ontwikkeld om het proces van vitaliseren te ondersteunen:

  • Een uitvraagmethode: de VitaliteitScan 
  • De oplossingen-catalogus met: interventies, hulpmiddelen en activiteiten. Deze is ingedeeld naar mate van zelfredzaamheid
  • Een begeleidingsmethode voor weinig zelfredzame cliënten: trajectbegeleiding
Vitaliteitscan

Gesprek met vitaliteitscanvas op keukentafel

ViZiR ontwikkelde de vitaliteitscan om de behoeften van mensen breed en diepgaand uit te vragen. Aanvankelijk diende het als hulpmiddel voor zorgverleners als EVV-ers in een instelling en wijkverpleegkundigen. Het instrument ondersteunt een gestructureerd keukentafelgesprek. De ondervrager moet altijd over voldoende tijd en een goede gesprekstechniek beschikken. 

keukentafelgesprek

Van hulpmiddel voor zorgverleners is het instrument uitgegroeid tot een effectief middel voor zelfreflectie. Het helpt mensen de balans in hun leven te herstellen, bijvoorbeeld bij een chronische ziekte, een belangrijk verlies, pensionering of wanneer iemand dreigt uit te vallen of is uitgevallen uit het werk.

De vitaliteitscan en oplossingen-catalogus hebben dezelfde ordening als het vitaliteitsmodel (lees meer). Op die manier kunnen de behoeften gemakkelijk verbonden worden met passende oplossingen.

Vitaliteitscanvas met rapport

De scan omvat een kleine honderd onderwerpen. Een gesprek duurt tussen de 2 en 3 uur. Dat is lang, maar in de praktijk blijkt het niet te lang, en een gesprek kan ook in delen worden gevoerd.
Een visueel overzicht met alle onderwerpen ondersteund het gesprek. We noemen dit het vitaliteitscanvas (lees meer). Het wordt gebruikt om tevredenheidsscores te noteren en inzichten te verzamelen. Het canvas geeft na afloop een goed overzicht van het gesprek en helpt bij het maken van een verslag voor de cliënt.

vitaliteitscanvas en rapport

De vitaliteitscan stimuleert herstel van denk- en doekracht voor mensen die het zelf niet meer scherp kunnen zien. Versterking van zelfredzaamheid is een belangrijke gewenste uitkomst. Voor het vaststellen van passende begeleiding die uit de scan naar voren komt, wordt vastgesteld hoe het met de denk- en doekracht op dit moment is gesteld. Hiertoe wordt het SBG-model van Bloem et.al. toegepast.

Het gesprek levert nieuwe inzichten. Het vitaliteitsrapport helpt de cliënt om die vast te kunnen houden. Dat is nuttig voor gesprekken met zorgverleners en mantelzorgers. De inhoud van het verslag van de cliënt omvat inzichten, behoeften, gewenste veranderingen, voorziene obstakels en passende oplossingen en een actieplan. Uit samenvattingen voor zorgverleners kan de input voor zorg(leef)plannen worden gedestilleerd, bijvoorbeeld ism OMAHA, CDS en ICF.

Samenhangende Instrumenten

Samenhangende set van instrumenten

Voor het begeleiden van een vitaliteitsherstel-traject is een compleet instrumentarium ontwikkeld. Uitgevoerd door een deskundige wordt hiermee de kans de iemand het traject tot een succes maakt sterk vergroot.Instrumenten voor 
vitaliteitsherstelbegeleiding

Ecologisch gevalideerd

Voor ieder niveau zijn de vragen uitgewerkt. Er wordt vaak gevraagd zijn de vragen gevalideerd? Dat kan in de praktijk van alles betekenen: van begrijpt men wat er bedoeld wordt, tot is wat er gevraagd wordt ook relevant? De vragen in de scan zijn ecologisch gevalideerd. Deskundigen bevestigen dat de vragen de goede vragen zijn, dat ze duidelijk zijn en dat er geen vragen ontbreken.
Een wetenschappelijke validatie van de geïntegreerde vitaliteitsherstel-benadering is in voorbereiding.

Doelgroepen

Inmiddels is de scan uitgegroeid tot een veelomvattend instrument. Hiervan kunnen ook instrumenten voor specifieke doelgroepen worden afgeleid. 

Het type gesprek dat wordt ondersteund leent zich voor mensen die iets hebben meegemaakt dat de balans in hun leven ernstig heeft ontregeld of zich gaan voorbereiden op iets dat grote kans in zich heeft dat het hun balans zal ontregelen, zoals pensionering, of het (aanstaande) verlies van een partner. 

Ook is inzet nuttig voor ingrijpende verandering van iemands lifestyle, bijvoorbeeld als nazorg na een klinische interventie, waarbij lifestyle een belangrijke factor is in herstel en voorkoming van herhaling.