Vitaliteit is een ecosysteem
Vitaliseren verhoogt Kwaliteit van Leven
Vitaliserende zorg is een Holistische Aanpak
Vitaliserende Innoveren: meer kwaliteit, lagere kosten

NEDERLAND IS TOE AAN VITALITEIT


Nederland Werkt op een positieve manier aan gezondheid. 
Een brede blik op gezondheid werkt beter voor mensen die vastlopen in het leven.
Vizir ONTWIKKELt instrumenten om deze BREDE aanpak In praktijk te brengen. 
 • Innoveren met ViZi

  Innoveren met ViZi

  In vitaliserende zorg wordt de cliënt op een prettige manier geactiveerd. Overnemende zorg wordt zolang mogelijk vermeden.

 • Vitaliteit motiveert

  Vitaliteit motiveert

  Kijken naar het gezonde deel van de mens levert onontgonnen inzichten en grote besparingen voor de gezondheidszorg.

 • ViZi is maatwerk

  ViZi is maatwerk

  Iedere cliënt is verschillend. Met een goede aanpak en slimme inzet van technologie is veel meer maatwerk mogelijk en kan iedereen naar tevredenheid worden ondersteund.


18 april WORKSHOP Gebalanceerd leven

Antonio A-Tjak van ViZiR leidt een interactieve workshop rond zorgdesign voor een vitaal leven. Dit is onderdeel van een dagdurend programma met als thema Balanced Living, het 2e thema binnen de Circle of Life. Deelnemers gaan met verschillende instrumenten aan de slag om balans en een vitaler leven te bewerkstelligen van mensen die niet zo vitaal zijn als zoals u en ik.

'GEZONDHEID ALS HET VERMOGEN OM JE AAN TE PASSEN EN JE EIGEN REGIE TE VOEREN,
IN HET LICHT VAN DE SOCIALE, FYSIEKE EN EMOTIONELE UITDAGINGEN VAN HET LEVEN'

Bovenstaande nieuwe definitie kreeg internationale aandacht na publicatie in BMJ Open. De oorspronkelijke definitie van de WHO uit 1948 is ook zeer breed en ambitieus, maar wordt als niet-praktisch ervaren. In Nederland is er bijval van de overheid voor de nieuwe definitie. Een aantal organisaties in de zorg gaat er mee aan de slag.

VIZIR OMARMT POSITIEVE GEZONDHEID

De uitdrukking Positieve Gezondheid zet zich af tegen een focus op ziekte en beperking. Er gaat een model met 6 dimensies achter schuil. Zo krijgen veel meer onderwerpen de aandacht die ze verdienen.

Terwijl Huber en collega's onderzoek deden naar de nieuwe definitie van gezondheid, werkte ViZiR aan het model van Vitaliteit. De twee modellen hebben een verschillende oorsprong, en toch veel overeenkomsten en de modellen beogen hetzelfde: een holistische blik op gezondheid.

ViZiR's instrumenten sluiten aan bij Positieve Gezondheid, OMAHA en ICF.

Oproep tot deelname aan validatie

ViZiR stelt een consortium samen om de vitaliteitsaanpak op wetenschappelijke wijze te valideren. Dat wil zeggen dat wordt vastgesteld hoe de effecten van een traject volgens deze aanpak zich verhoudt tot andere bekende interventies. ViZiR roept organisaties op om deel te nemen. Kijk bij "call" voor meer.

VitaliteitScan

Met de VitaliteitScan en de Interventie Catalogus heeft ViZiR instrumenten ontwikkeld die werken met de nieuwe definitie van Positieve Gezondheid. De instrumenten van ViZiR slaan vanuit een brede blik de brug tussen inventariseren en uitvoeren. Weten en verbeteren!

Het door ViZiR ontwikkelde model van Vitaliteit dekt alle dimensies van Positieve Gezondheid. Het Vitaliteits-model biedt daarnaast ook aandacht aan individuele ontwikkeling (verleden, heden en toekomst) en de invloed van de omgeving op privé en werk.

vitaliteitscan V3 in pilot

Versie III wordt nu getest in een pilot.    

Binnenkort kan de VitaliteitScan ingezet worden voor medewerkers die zijn vastgelopen in hun werk en dreigen (langdurig) uit te vallen. Deze nieuwe versie is in de pilot-fase. Na de zomer kunnen bedrijfsartsen en reïntegratie-coaches de Scan door een deskundige laten uitvoeren. De VitaliteitScans voor ouderen blijven beschikbaar.

Versie I helpt ouderen in intramurale zorg.
Versie II helpt thuiswonende ouderen. 

Vastgelopen medewerkers vitaliseren

De nieuwste editie VitaliteitScan is toegesneden op herstel van medewerkers die zijn vastgelopen in hun werk of hun privéleven en dreigen daardoor (langdurig) uit te vallen.

Betere Resultaten

Vitaliserende zorginnovatie levert zorg van betere kwaliteit en werkwijzes die efficiënt zijn. In deze praktijkcase leest u hoe dit leidt tot meer tevredenheid en lagere kosten.

VIZIR = VITALISEREN + INNOVATIE + REGIE

ViZiR legt zich toe op het ontwikkelen van instrumenten voor zorgverleners en zorginstellingen om nieuwe vormen van zorg mee te regisseren.

Die nieuwe zorg richt zich op een breed spectrum van aspecten volgens het Vitaliteitsmodel.

U kunt ons inzetten als regisseurs om projecten te ondersteunen met advies, praktische know how en formats voor cocreatie en de maatschappelijke businesscase.

 • Innoveren met ViZi

  Innoveren met ViZi

  In vitaliserende zorg wordt de cliënt op een prettige manier geactiveerd. Overnemende zorg wordt zolang mogelijk vermeden.

 • Vitaliteit motiveert

  Vitaliteit motiveert

  Kijken naar het gezonde deel van de mens levert onontgonnen inzichten en grote besparingen voor de gezondheidszorg.

 • ViZi is maatwerk

  ViZi is maatwerk

  Iedere cliënt is verschillend. Toch kan met de juiste bejegening en maar 20% maatwerk in hulpmiddelen iedereen naar tevredenheid worden ondersteund.

Innoveren in de zorg

Succesvolle verbetering van zorgkwaliteit en efficiëntie gaat vaak samen met nieuwe technologie, maar dat is niet altijd noodzakelijk.

ViZiR versterkt de focus op persoonlijke zorg. Persoonlijk betekent hier: waar de persoon behoefte aan heeft, wat bij de persoon past, wat voor de persoon werkt.
Vanuit de resultaten bekeken is het helemaal niet méér efficiënt om iedereen dezelfde zorg te geven. Met technologie kun je efficiënt maatwerk leveren en zelfredzaamheid enorm verhogen.

Door slimme inzet van technologie kun je bovendien tijd winnen om cliënten meer aandacht te geven, of meer cliënten te kunnen bedienen, met dezelfde kwaliteit. ViZiR levert zelf geen technologie. ViZiR ontwikkelt instrumenten en geeft adviezen voor het realiseren van betere zorg.

Wat is betere zorg?

Om zorg beter te kunnen maken, moeten we eerst weten waarop bestaande zorg kan worden verbeterd. We hebben een criterium nodig dat deze vraag objectief kan beantwoorden.

ViZiR's Vitaliteitsmodel geeft 8 domeinen aan waarvan je kunt bepalen of bestaande zorg daar voldoende aandacht voor heeft. Je moet dit zien als de optelsom van alle formele en informele zorg. Als je dit in beeld brengt, kun je zien waar verbetering kan worden gerealiseerd en vervolgens bepalen wie die zorg gaat leveren.

De 8 domeinen staan voor menselijke behoeften voor een volwaardig leven. Balans bereiken tussen de behoeften is belangrijker dan één of enkele behoeften te optimaliseren. Het laat ons breed kijken naar gezondheid en niet alleen vanuit een medische perspectief. Zo blijven andere belangrijke behoeften niet buiten beeld.