Vitaliteit is een ecosysteem
Vitaliseren verhoogt Kwaliteit van Leven
Vitaliserende zorg is een Holistische Aanpak
Vitaliserende Innoveren: meer kwaliteit, lagere kosten

NEDERLAND IS TOE AAN VITALITEIT

Nederland Werkt op een positieve manier aan gezondheid. 

EEN BREDE BLIK OP GEZONDHEID WERKT BETER, ZEKER VOOR MENSEN DIE VASTLOPEN IN HET LEVEN.

GOEDE Begeleiding van gezondheid Draait OM goed inzicht in de behoeften van de patient.

GOED INZICHT BEGINT MET EEN GOED GESPREK.

Vizir is gespecialiseerd in de ontwikkeling van gespreks-instrumenten.

MET ONZE INSTRUMENTEN BRENG JE POSITIEVE GEZONDHEID IN DE PRAKTIJK.

 • Innoveren met ViZi

  Innoveren met ViZi

  In vitaliserende zorg wordt de cliënt op een prettige manier geactiveerd. Overnemende zorg wordt zolang mogelijk vermeden.

 • Vitaliteit motiveert

  Vitaliteit motiveert

  Kijken naar het gezonde deel van de mens levert onontgonnen inzichten, meer inbreng en zelfredzaamheid van de patiënt en grote besparingen voor de gezondheidszorg.

 • ViZi is maatwerk

  ViZi is maatwerk

  Iedere cliënt is verschillend. Met een goede aanpak en slimme inzet van niet-medische oplossingen en gebruiksvriendelijke technologie is veel meer maatwerk mogelijk en kan iedereen naar tevredenheid worden ondersteund.


'GEZONDHEID ...


ALS HET VERMOGEN OM 

JE AAN TE PASSEN 
JE EIGEN REGIE TE VOEREN, 

IN HET LICHT VAN DE 
SOCIALE, 
FYSIEKE  
EMOTIONELE 
UITDAGINGEN VAN HET LEVEN'

Bovenstaande nieuwe definitie van gezondheid krijgt in Nederland veel bijval.

De overheid en een snel groeiend aantal organisaties in de zorg zijn er nu al een paar jaar mee aan de slag.

VIZIR VERBIND INTERVENTIES AAN POSITIEVE GEZONDHEID

De uitdrukking Positieve Gezondheid zet zich af tegen een focus op ziekte en beperking. Er gaat een model met 6 dimensies achter schuil. Zo krijgen veel meer onderwerpen de aandacht die ze verdienen.

Terwijl voormalig huisarts Machteld Huber en haar collega's onderzoek deden naar de nieuwe definitie van gezondheid, werkte ViZiR al aan het model van Vitaliteit, dat nieuwe en bestaande interventies verbindt aan een spectrum van behoeften die mensen hebben op het gebied van gezondheid.

Het door ViZiR ontwikkelde model van Vitaliteit dekt alle dimensies van Positieve Gezondheid. Het Vitaliteits-model biedt ook aandacht aan individuele ontwikkeling (verleden, heden en toekomst) en de invloed van de omgeving op privé en werk.

De twee modellen hebben een verschillende oorsprong, en toch veel overeenkomsten en de modellen beogen hetzelfde: een holistische blik op gezondheid.

ViZiR's instrumenten sluiten aan bij Positieve Gezondheid, OMAHA en ICF.

Betere Resultaten

Vitaliserende zorginnovatie levert zorg van betere kwaliteit. Betere zorg, doordat er meer wordt ingegaan op individuele behoeften. Dat kan zich richten op zorg op individueel niveau, in de spreekkamer, of op zorg in groepsverband, bijvoorbeeld in een woonvorm. 

Meer individuele zorg lijkt wellicht 
kostenverhogend, maar dat is echt een heel grote misconceptie. Vaak worden een streep gehaald door overbodig geworden en tijdrovende handelingen, overbodige zorg, of interventies die niet werken en worden werkwijzes ingevoerd die meer efficiënt zijn. Dat schept financiële ruimte en tijd. Die ruimte financiert de individuele componenten van de nieuwe zorg.

We hebben voor u een praktijkcase uitgewerkt over andere zorg in een woonvorm. Hier leest u hoe dit leidt tot meer tevredenheid, een gezonde kleur op de wangen van de bewoners èn lagere kosten.

lees meer: vizir.org/vitaliserende-zorg

WORKSHOPS EN LEZINGEN OVER GEBALANCEERD LEVEN

Antonio A-Tjak van ViZiR geeft lezingen en leidt interactieve workshops. Bijvoorbeeld tijdens de Dutch Design Week in 2017. Als onderdeel binnen het programma the Circle of Life in 2018. En voor 70 bedrijfsartsen tijdens de BedrijfsGeneeskundige-Dagen in 2019.

In de workshops gaan deelnemers met verschillende instrumenten aan de slag om een gezonde balans en een vitaler leven te bewerkstelligen van mensen die niet zo zo goed in hun vel zitten als u en ik. Breng hen opnieuw in beweging. Dat kunnen bijvoorbeeld onzichtbare ouderen zijn, mensen die overleven met kanker en mensen met burnout.

Bent u geïnteresseerd in een interactieve workshop op één van deze gebieden bij u on site? Neem dan contact op met Antonio.

LEEF WIJZER!

Met de LEEF WIJZER! en de Interventie Catalogus heeft ViZiR krachtige instrumenten ontwikkeld die aansluiten bij de nieuwe definitie van Positieve Gezondheid. De instrumenten van ViZiR slaan de brug tussen inventariseren en uitvoeren. WETEN en VERBETEREN!

De instrumenten helpen om mensen op een prettige en motiverende manier in beweging te brengen, in de meest brede zin van het woord.

LEEF WIJZER! is een aanpak die individuele gezondheidsbehoeften centraal stelt. Zorgverleners worden geholpen die behoeften in kaart te brengen, met een brede blik op gezondheid. Voorheen heette deze aanpak de VitaliteitScan. De nieuwe naam maakt duidelijk dat de cliënt de regie op zijn leven moet bijstellen en zelf actief moet werken aan de gezondheid. De instrumenten zijn vóór de cliënt, gericht op zelfanalyse, herpakken van de regiefunctie en versterken van de zelfredzaamheid.

Het LEEF WIJZER!-instrumentarium sluit goed aan bij OMAHA, ICF, CDS en integreert het Subjectief Beleefde Gezondheidsmodel van Bloem et al.

Deelname aan onderzoek en validatie

                                                    ViZiR is lid van een consortium dat onderzoek doet naar hoe mensen die kanker hebben, geholpen kunnen worden om zoveel mogelijk gelijke kansen op de arbeidsmarkt te houden. Bijvoorbeeld door zo goed mogelijk aan het werk te kunnen blijven.

Beoogd wordt om nieuwe best practises en instrumenten te ontwikkelen.

Deelnemers in het consortium zijn gerenomeerde ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen, bedrijven en belangenorganisaties.

OCTROOI VOOR VITALITEITSCAN EN LEEF WIJZER!

Voor de methodiek en ICT uitwerking van de VitaliteitScan en onze daarop gebaseerde producten zoals de Leef Wijzer! is octrooi verleend. Dit is na 4 jaar onderzoek en testen heel erg belangrijk. 

Ook de visuele uitwerking van de verschillende canvassen is gedeponeerd.

Nu kunnen we veel makkelijker communiceren wat de instrumenten inhouden en hoe ze werken. Door het octrooi en de depots is het risico op namaak veel kleiner geworden. Dat is goed voor de producten, goed voor de ontwikkeling en uiteindelijk goed voor ons allemaal.

INNOVEREN DOOR TE GAMEN

ViZiR heeft een complete game ontwikkeld om in groepsverband een innovatieproces uit te tekenen. Het werkt als een bordspel. Het hele team denkt mee en visualiseert de essentiële zaken ruim voor de start van een verandertraject: 

 • Wat willen we bereiken? 
 • Wat gaan we daarvoor doen? 
 • Wat zijn de slimme en haalbare opties?
 • Hoe kunnen we leren van anderen? 
 • Hoe meten we of we bereiken wat we willen?

Bent u Geïnteresseerd in een workshop om met de game in groepsverband een innovatietraject te gaan vormgeven? Neem dan contact op met Antonio

De businesscase voor Vitaliserende zorg is heel goed te maken door:
niet DOELMATIGE ZORG TE vervangen door ZORG Die waarde toevoegt.

Kankerpatiënten en mensen met een Burnout vitaliseren

Onder de namen OOK-CANVAS en LEEF WIJZER!-CANVAS zijn er 2 nieuwe edities van het Vitaliteitscanvas ontwikkeld en geïmplementeerd.

Het OOK-CANVAS wordt in ziekenhuizen toegepast voor advies en optimale begeleiding van kankerpatiënten door stichting OOK. Dit gebeurt door speciaal opgeleide consulenten (oncologisch verpleegkundigen) bij oa Patio (Erasmus Medisch Centrum) en InterMezzo (Isala Klinieken). Steeds meer ziekenhuizen realiseren zich de noodzaak tot begeleiding die breder gaat dan de medische behandeling.

meer weten over deze begeleiding?
kijk op www.stichting-ook.nl


De eerste versie van het LEEF WIJZER-CANVAS is toegesneden op herstel van patiënten met een burnout. De toepassingen zijn preventie van burnout en herstelbegeleiding voor mensen die vastlopen in hun werk of hun privéleven en dreigen daardoor (langdurig) uit te vallen. 

Het LEEF WIJZER-CANVAS is in gebruik door coachingsburo OdeVie dat zich richt op optimale begeleiding van mensen met een burnout.

meer weten over deze begeleiding?kijk op www.odevie.nu

TIJDSLIJNEN

Met de recent ontwikkelde tijdslijnen voor Kanker en Burnout heeft ViZiR weer 2 innovatieve instrumenten voor de zorg aan het pallet toegevoegd.

Veel serieuze aandoeningen overvallen mensen compleet. Als je gezond bent, interesseert je het niet zo. Het plotseling verlies van je gezondheid is ontregelend en vaak kampen mensen met ernstige angsten. Met de tijdslijnen geeft ViZiR patiënten een overzicht in de vorm van een uitgetekend proces. Zo krijgen ze een concept van wat het is waarin ze terecht zijn gekomen.

Een tijdslijn geeft een een blik op de fases die mensen gaan doorlopen, in hun herstel of, bij kanker, mogelijk naar hun dood. Dat geeft houvast. Het is vaak essentieel dat dingen op het juiste moment besproken worden. Om de juiste keuzes te kunnen maken of dingen juist niet te doen, bijvoorbeeld omdat die op dat moment meer kwaad doen dan goed.

VIZIR = VITALISEREN + INNOVATIE + REGIE

ViZiR legt zich toe op het ontwikkelen van instrumenten voor cliënten, 
zorgverleners en zorginstellingen om nieuwe vormen van zorg mee te regisseren.

Die nieuwe zorg richt zich op een breed spectrum van aspecten die in directe relatie staan met gezondheid en georganiseerd zijn volgens het model dat uw organisatie hanteert.

U kunt ons inzetten als regisseurs om projecten te ondersteunen met advies, praktische know how en formats voor cocreatie en de maatschappelijke businesscase.

Uw organisatie ontfermt zich over uw specifieke inhoud en wij ontfermen ons over het ontwikkelproces en wij ontwerpen de gewenste interactie.

Bent u geïnteresseerd in het ontwikkelen van een nieuw gespreksinstrument om in te zetten in één van de kernprocessen van uw organisatie? Neem dan contact op met Antonio.

EMAIL OF BEL ANTONIO

06-42715629 atjak@vizir.org

 • Innoveren met ViZi

  Innoveren met ViZi

  In vitaliserende zorg wordt de cliënt op een prettige manier geactiveerd. Overnemende zorg wordt zolang mogelijk vermeden.

 • Vitaliteit motiveert

  Vitaliteit motiveert

  Kijken naar het gezonde deel van de mens levert onontgonnen inzichten en grote besparingen voor de gezondheidszorg.

 • ViZi is maatwerk

  ViZi is maatwerk

  Iedere cliënt is verschillend. Toch kan met de juiste bejegening en maar 20% maatwerk in hulpmiddelen iedereen naar tevredenheid worden ondersteund.

Innoveren in de zorg

Succesvolle verbetering van zorgkwaliteit en efficiëntie gaat vaak samen met nieuwe technologie, maar dat is niet altijd noodzakelijk. Beter inspelen op persoonlijke behoeften is wel noodzakelijk.

ViZiR versterkt de focus op persoonlijke zorg. Persoonlijk betekent hier: waar de persoon behoefte aan heeft, wat bij de persoon past, wat voor de persoon werkt.
Vanuit de resultaten bekeken is het helemaal niet méér efficiënt om iedereen dezelfde zorg te geven. Met technologie kun je efficiënt maatwerk leveren en zelfredzaamheid enorm verhogen.

Door slimme inzet van technologie kun je bovendien tijd winnen om cliënten meer aandacht te geven, of meer cliënten te kunnen bedienen, met dezelfde kwaliteit. Door meer kennis van niet-medische oplossingen kun je een betere mix maken die effectiever is en zonder de nadelen en hoge kosten.
ViZiR levert zelf geen technologie of interventies. ViZiR ontwikkelt instrumenten en geeft adviezen voor het realiseren van betere zorg.

Wat is betere zorg?

Om zorg beter te kunnen maken, moeten we eerst weten waarop bestaande zorg kan worden verbeterd. We hebben een criterium nodig dat deze vraag objectief kan beantwoorden.

ViZiR's Vitaliteitsmodel geeft 8 domeinen aan waarvan je kunt bepalen of bestaande zorg daar voldoende aandacht voor heeft. Je moet dit zien als de optelsom van alle formele en informele zorg. Als je dit in beeld brengt, kun je zien waar verbetering kan worden gerealiseerd en vervolgens bepalen wie die zorg gaat leveren.

De 8 domeinen staan voor menselijke behoeften voor een volwaardig leven. Balans bereiken tussen de behoeften is belangrijker dan één of enkele behoeften te optimaliseren. Het laat ons breed kijken naar gezondheid en niet alleen vanuit een medische perspectief. Zo blijven andere belangrijke behoeften niet buiten beeld.